Sveits

Følgende produksjonsplan i Sveits er sertifisert. 

ISO sertifisering

Kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 fungerer som et verktøy for kontinuerlig forbedring av våre prestasjoner, og fører til økt kvalitet på sikkerhetsplombene vi produserer og leverer. Dette gir svært tilfredse kunder.  

Unisto oppfyller alle krav mht. ISO 45001 (Occupational Health and Safety Assessment Series). Vi er opptatt av å følge alle retningslinjer knyttet til HMS både nå og i fremtiden, noe som sikrer både et trygt arbeidsmiljø for medarbeiderne våre og tillit fra kundene våre. 

Overholdelse av ISO 14001 Miljøstyringssystem understreker at Unisto også på miljøområdet er tilpasset de høye kvalitetskravene sine. 

Internt 
Våre ansatte har alltid miljøet i tankene, og handler ut fra dette i alt forretnings- og markedsarbeid. Vi forsøker alltid å redusere avfallsmengden, og resirkulerer så mye som mulig både innenfor og utenfor våre produksjonsanlegg. 

Eksternt   
We ensure compliance from all our suppliers demanding certificates detailing the properties of the materials supplied. Når det er ønskelig, kan vi utlevere denne dokumentasjonen til våre kunder. 

Vi sørger for at alle våre leverandører oppfyller de samme kravene som oss og krever dokumentasjon på egenskapene til materialer som brukes. 
Miljøstyringssystemet vårt ble introdusert etter at vi utarbeidet retningslinjer og mål for bærekraftig drift. Disse retningslinjene og målene utgjør grunnlaget for miljøprogrammet vårt. Vi er opptatt av kontinuerlig forbedring av disse, og gjennomgår miljøstyringssystemet jevnlig. 

Når du kjøper Unistos sikkerhetsplomber, kan du derfor være sikker på at alle miljøhensyn har blitt ivaretatt. 

ISO 9001, 14001 / ISO 45001

ISO 17712 - Vedlegg A 

SIkkerhetsbestemmelsene for produsenter av sikkerhetsplomber inneholder mer enn to dusin teamer. For eksempel: Vedlikehold av kvalitetssikringsprogrammer, risikovurdering av anlegg, syv års dataoppbevaringsprogrammer for plomber og tilgangskontroll til produksjons- og lagringsområder. Unisto oppfyller alle disse kravene. 

Unisto legger stor vekt på kontinuerlig forbedring av kvalitetsstyring, ivaretakelse av miljøhensyn yrkesmessige sikkerhetssystemer.  

ISO 17712 – Vedlegg A

REACH (EC 1907/2006)

Målet med REACH -sertifiseringen (EU 1907/2006 ) er beskyttelse av menneskers helse og miljø gjennom tidlig og forbedret identifikasjon av de iboende egenskapene til kjemiske stoffer.

Ifølge EUs kjemikalieregelverk REACH ( Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) , kan bare registrerte kjemiske stoffer være i omsetning i Europa etter 2007. 

Unisto er "produsent", og har ikke plikt til å registrere ferdige produkter. Vi etterlever fult ut med REACH, og samarbeider utelukkende med leverandører som har råvarene registrert. 

Forskriften trådte i kraft 1. juni 2007 og har følgende hovedmål: 

 1. Bedre å beskytte mennesker og miljø mot mulige farer under håndtering av kjemikalier. Her er det industriens ansvar å foreta risikovurderinger.  
 2. Sikre fri omsetning av kjemiske stoffer innen EU. 
 3. Øke konkurranse og innovasjon. 
 4. Fremme alternative testmetoder for vurdering av risiko

Videre er råvarene som brukes til å produsere våre sikkerhetsplomber, i samsvar med materialet og stoffene som er definert i artikkel 33 og 57 i forskrift 1907/2006/ EC (ECHA liste over uønskete materialer) menes med at ingen materialer fra denne listen vil bli brukt. 

REACH

ISO 17712- Unisto Hi Genius - High Security Seal

Sertifikatet ISO 17712 for sikkerhetsplomber og deres bruk på fraktcontainere danner grunnlaget for det amerikanske U.S. Customs & Border Protection C-TPAT styringssystemet for sikkerhet for internasjonale forsyningskjeder.  

Implementeringen av ISO 17712 for " Fraktcontainere - Mekaniske tetninger " medfører: 

 • En enhetlig prosedyre for klassifisering av plomber basert på mekanisk elastisitet. 
 • Garanti og overholdelse av høy sikkerhet og kvalitet. 
 • Garanti for sporbarhet av solgte plomber. 

Unisto Hi Genius boltsegl ble testet av MIRDC , Taiwan i henhold til ISO 17712 , og oppfyller de høye sikkerhetskravene for nivå H (High Security Seal). Høy sikkerhetstetning (H) er en tetning som tar sikte på hindre uautorisert åpning og lukking av pakningen uten å legge igjen bevis . Verktøy som bolttenger eller tang er nødvendig for å fjerne en slik sikkerhetsplombe. 

Disse sertifikatene er tildelt oss basert på både eksterne og interne tester utført i henhold til ISO 17712 .  

Eksterne tester: 

 • Strekkstyrketest 
 • Styrkefordelingstest 
 • Test av bøyningsstyrke 
 • Test av skagfasthet 

Unisto har følgende gyldige ISO 17712 sertifikater 

Intern testing 
Test for tegn på manipulering, seksjon 6  

I henhold til ISO 17712 , seksjon 6, er egnede sabotasjetester beskrevet skriftlig, tester gjennomføres og testresultater dokumenteres. Målet med disse manipulasjonstestene er å sikre at H-forseglingen ikke kan åpnes og lukkes igjen uten å vise synlige spor på å ha vært manipulert. Hvis tegn på manipulering vises, har forseglingen bestått testen. Våre høyeste sikkerhetssegl «Hi – Genius» har bestått alle interne og eksterne tester og har dermed vist seg å være av høy kvalitet, manipuleringssikker og av en høy sikkerhetsgrad. 

Du finner link til vårt høysikkerhetssertifikat - i henhold til ISO 17712, klausul 6 -  her
Du finner mer informasjon om ISO 17712 på www.iso.org 

For ytterligere informasjon om testlaboratoriene Dayton T. Brown i USA  eller MIRDC i Taiwan, kan du gå til: www.dtb.com eller www.mirdc.org.tw/english/

Rettslige regler for matvarer

Tester utført ved et uavhengig testinstitutt har vist at mange av våre produkter og syntetiske farger samsvarer med kravene i EU- forordning 1935/2004 " Materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler ", inkludert EU-forskrift nr. 10/2011 "Plastmaterialer og artikler beregnet på å komme i kontakt med mat". 

Kjent avsender

En kjent avsender er et selskap som sender varer via flyfrakt eller luftpost i sitt navn og for egen regning. Når de sender varer, overholder de alle gyldige sikkerhetsstandarder og bestemmelser. 

Sertifisering som kjent avsender (gjelder kun flyfrakt) sparer tidkrevende og kostbare kontroller på flyplassen. 
En kjent avsender utfører sine egne kontrollerer, og er ansvarlig for at forsendelsen passerer trygt gjennom systemet.  
Deretter sendes frakten til flyplassen, hvor en sertifisert operatør laster den direkte på flyet. Følgende punkter sikres: 

 • Flyfrakt beskyttes mot uautorisert behandling 
 • Distribusjon gjennomføres kun av autorisert og spesialutdannet personale 
 • Lasten er beskyttet mot manipulering og uautorisert behandling.   
 • Sikkerhetserklæring tilpasset forsendelsen 
 • Garanterer å opprettholde sikkerhetskrav gjennom hele transportkjeden 

Siden Unisto AG, Horn er autorisert som kjent avsender, sparer kundene våre både tid og ekstra kostnader. 

Ta kontakt dersom du trenger mer informasjon.

Tyskland

Følgende produksjonsplan i Tyskland er sertifisert. 

ISO sertifisering

Kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 fungerer som et verktøy for kontinuerlig forbedring av våre prestasjoner, og fører til økt kvalitet på sikkerhetsplombene vi produserer og leverer. Dette gir svært tilfredse kunder.  

ISO 9001 (Tyskland)

ISO 17712- Unisto Hi Genius - High Security Seal

Sertifikatet ISO 17712 for sikkerhetsplomber og deres bruk på fraktcontainere danner grunnlaget for det amerikanske U.S. Customs & Border Protection C-TPAT styringssystemet for sikkerhet for internasjonale forsyningskjeder.  

Implementeringen av ISO 17712 for " Fraktcontainere - Mekaniske tetninger " medfører: 

 • En enhetlig prosedyre for klassifisering av plomber basert på mekanisk elastisitet. 
 • Garanti og overholdelse av høy sikkerhet og kvalitet. 
 • Garanti for sporbarhet av solgte plomber. 

Unisto Hi Genius boltsegl ble testet av MIRDC , Taiwan i henhold til ISO 17712 , og oppfyller de høye sikkerhetskravene for nivå H (High Security Seal). Høy sikkerhetstetning (H) er en tetning som tar sikte på hindre uautorisert åpning og lukking av pakningen uten å legge igjen bevis . Verktøy som bolttenger eller tang er nødvendig for å fjerne en slik sikkerhetsplombe. 

Disse sertifikatene er tildelt oss basert på både eksterne og interne tester utført i henhold til ISO 17712 .  

Eksterne tester: 

 • Strekkstyrketest 
 • Styrkefordelingstest 
 • Test av bøyningsstyrke 
 • Test av skagfasthet 

Unisto har følgende gyldige ISO 17712 sertifikater 

Intern testing 
Test for tegn på manipulering, seksjon 6  

I henhold til ISO 17712 , seksjon 6, er egnede sabotasjetester beskrevet skriftlig, tester gjennomføres og testresultater dokumenteres. Målet med disse manipulasjonstestene er å sikre at H-forseglingen ikke kan åpnes og lukkes igjen uten å vise synlige spor på å ha vært manipulert. Hvis tegn på manipulering vises, har forseglingen bestått testen. Våre høyeste sikkerhetssegl «Hi – Genius» har bestått alle interne og eksterne tester og har dermed vist seg å være av høy kvalitet, manipuleringssikker og av en høy sikkerhetsgrad. 

For ytterligere informasjon om testlaboratoriene Dayton T. Brown i USA  eller MIRDC i Taiwan, kan du gå til: www.dtb.com eller www.mirdc.org.tw/english/

Ta kontakt dersom du trenger mer informasjon.

Frankrike

Følgende produksjonsplan i Frankrike er sertifisert. 

ISO sertifisering

Kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 fungerer som et verktøy for kontinuerlig forbedring av våre prestasjoner, og fører til økt kvalitet på sikkerhetsplombene vi produserer og leverer. Dette gir svært tilfredse kunder.  

ISO 9001 (Frankrike)

Overholdelse av ISO 14001 Miljøstyringssystem understreker at Unisto også på miljøområdet er tilpasset de høye kvalitetskravene sine. 

Internt 
Våre ansatte har alltid miljøet i tankene, og handler ut fra dette i alt forretnings- og markedsarbeid. Vi forsøker alltid å redusere avfallsmengden, og resirkulerer så mye som mulig både innenfor og utenfor våre produksjonsanlegg. 

Eksternt   
We ensure compliance from all our suppliers demanding certificates detailing the properties of the materials supplied. Når det er ønskelig, kan vi utlevere denne dokumentasjonen til våre kunder. 

Vi sørger for at alle våre leverandører oppfyller de samme kravene som oss og krever dokumentasjon på egenskapene til materialer som brukes. 
Miljøstyringssystemet vårt ble introdusert etter at vi utarbeidet retningslinjer og mål for bærekraftig drift. Disse retningslinjene og målene utgjør grunnlaget for miljøprogrammet vårt. Vi er opptatt av kontinuerlig forbedring av disse, og gjennomgår miljøstyringssystemet jevnlig. 

Når du kjøper Unistos sikkerhetsplomber, kan du derfor være sikker på at alle miljøhensyn har blitt ivaretatt. 

ISO 14001 (Frankrike) 

Ta kontakt dersom du trenger mer informasjon.

Malaysia

Følgende produksjonsplan i Malaysia er sertifisert. 

ISO sertifisering

Kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 fungerer som et verktøy for kontinuerlig forbedring av våre prestasjoner, og fører til økt kvalitet på sikkerhetsplombene vi produserer og leverer. Dette gir svært tilfredse kunder.  

Overholdelse av ISO 14001 Miljøstyringssystem understreker at Unisto også på miljøområdet er tilpasset de høye kvalitetskravene sine. 

Internt 
Våre ansatte har alltid miljøet i tankene, og handler ut fra dette i alt forretnings- og markedsarbeid. Vi forsøker alltid å redusere avfallsmengden, og resirkulerer så mye som mulig både innenfor og utenfor våre produksjonsanlegg. 

Eksternt   
We ensure compliance from all our suppliers demanding certificates detailing the properties of the materials supplied. Når det er ønskelig, kan vi utlevere denne dokumentasjonen til våre kunder. 

Vi sørger for at alle våre leverandører oppfyller de samme kravene som oss og krever dokumentasjon på egenskapene til materialer som brukes. 
Miljøstyringssystemet vårt ble introdusert etter at vi utarbeidet retningslinjer og mål for bærekraftig drift. Disse retningslinjene og målene utgjør grunnlaget for miljøprogrammet vårt. Vi er opptatt av kontinuerlig forbedring av disse, og gjennomgår miljøstyringssystemet jevnlig. 

Når du kjøper Unistos sikkerhetsplomber, kan du derfor være sikker på at alle miljøhensyn har blitt ivaretatt. 

ISO 17712- Unisto Hi Genius - High Security Seal

Sertifikatet ISO 17712 for sikkerhetsplomber og deres bruk på fraktcontainere danner grunnlaget for det amerikanske U.S. Customs & Border Protection C-TPAT styringssystemet for sikkerhet for internasjonale forsyningskjeder.  

Implementeringen av ISO 17712 for " Fraktcontainere - Mekaniske tetninger " medfører: 

 • En enhetlig prosedyre for klassifisering av plomber basert på mekanisk elastisitet. 
 • Garanti og overholdelse av høy sikkerhet og kvalitet. 
 • Garanti for sporbarhet av solgte plomber. 

Unisto Hi Genius boltsegl ble testet av MIRDC , Taiwan i henhold til ISO 17712 , og oppfyller de høye sikkerhetskravene for nivå H (High Security Seal). Høy sikkerhetstetning (H) er en tetning som tar sikte på hindre uautorisert åpning og lukking av pakningen uten å legge igjen bevis . Verktøy som bolttenger eller tang er nødvendig for å fjerne en slik sikkerhetsplombe. 

Disse sertifikatene er tildelt oss basert på både eksterne og interne tester utført i henhold til ISO 17712 .  

Eksterne tester: 

 • Strekkstyrketest 
 • Styrkefordelingstest 
 • Test av bøyningsstyrke 
 • Test av skagfasthet 

Unisto har følgende gyldige ISO 17712 sertifikater 

Intern testing 
Test for tegn på manipulering, seksjon 6  

I henhold til ISO 17712 , seksjon 6, er egnede sabotasjetester beskrevet skriftlig, tester gjennomføres og testresultater dokumenteres. Målet med disse manipulasjonstestene er å sikre at H-forseglingen ikke kan åpnes og lukkes igjen uten å vise synlige spor på å ha vært manipulert. Hvis tegn på manipulering vises, har forseglingen bestått testen. Våre høyeste sikkerhetssegl «Hi – Genius» har bestått alle interne og eksterne tester og har dermed vist seg å være av høy kvalitet, manipuleringssikker og av en høy sikkerhetsgrad. 

For ytterligere informasjon om testlaboratoriene Dayton T. Brown i USA  eller MIRDC i Taiwan, kan du gå til: www.dtb.com eller www.mirdc.org.tw/english/

Ta kontakt dersom du trenger mer informasjon.